HypoTakeCare onderschrijft bankierseed

HypoTakeCare onderschrijft bankierseed

HypoTakeCare onderschrijft bankierseed

Beleidsbepalers en adviseurs HypoTakeCare leggen eed af

Maandag 23 november om 14:00 uur heeft HypoTakeCare de bankierseed afgelegd. Hiermee loopt HypoTakeCare voorop in de markt met heldere en transparante dienstverlening. Wij hopen daarmee duidelijk te maken op welke wijze wij onze klanten willen bijstaan in de financiële keuzes die zij gaan maken en onze maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Integrale tekst

Ik zweer/beloof , dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
Dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert. Dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.
Dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn. Dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.
Dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.
Dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Medewerkers

HypoTakeCare verwacht van haar medewerkers dat zij handelen naar de letter en in de geest van de inhoud van de eed. Elke medewerker en toekomstige medewerker zal deze eed dan ook afleggen en worden gecontroleerd of deze ook daadwerkelijk naar de inhoud van de eed handelt.
Onze klanten

Mocht u bemerken dat een medewerker niet conform deze eed en daarbij behorende gedragsregels handelt, verzoeken wij u dit bij ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan passende maatregelen nemen.

Collega’s

Vraag en controleer bij uw adviseur of deze ook de eed heeft afgelegd, of zij er naar handelen en hoe zij dit waarborgen. De eed is geen garantie op goed en eerlijk advies, maar degene die hem onderschrijft en er naar handelt heeft in ieder geval de intentie u goed bij te staan.

Wilt u meer weten?  Neem gerust vrijblijvend contact ons op.

Geef een reactie