Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Onze dienstverlening, wat doen wij ?

 1. Wij maken in het 1ste gesprek kennis en inventariseren uw gegevens en wensen
 2. Wij maken n.a.v. inventarisatie en wensen de financiële berekeningen
 3. Wij bespreken persoonlijk met u de financiële berekeningen
 4. U ontvangt van ons een volledige Financiële Analyse van uw persoonlijke financiële situatie waarin cijfermatig alle risico’s inzichtelijk worden gemaakt, denk aan werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden
 5. Indien u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken zullen wij de totstandkoming, beheer en onderhoud van de producten voor u verzorgen tegen voorafgestemd tarief welke in de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd. Wij zijn vanaf dat moment uw contactpersoon en primaire aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties in het traject. Om u volledig te kunnen adviseren en te kunnen bemiddelen met de zorg die ons vak met zich meebrengt is met een gemiddeld dossier tussen de 20 en 30 kantooruren gemoeid.

 

Hier kunt u onze dienstverleningsdocumenten als PDF downloaden:

Dienstverleningsdocument

DVD Risicoverzekeringen

DVD Vermogensopbouw

 

Wat bieden wij ?

 1. Helderheid
 2. Snelheid
 3. Persoonlijkheid
 4. Eerlijkheid
 5. 24 uurs verwerking op ons kantoor
 6. Vast aanspreekpunt voor al uw zaken

 

Wat verdienen wij / Hoe wordt ons kantoor beloond ?

 

Wij werken met een vast bedrag voor onze dienstverlening. Over de hoogte van de door ons kantoor aan u in rekening te brengen kosten plegen wij vooraf altijd overleg.

Wij werken NIET met provisie van banken en of verzekeraars en zijn dus 100 % provisievrij !

Wat u ziet is wat u krijgt !

 

Nazorg

 

Is in onze declaratie inbegepen !

Na het passeren van de aktes bij de notaris, het totstandkomen van uw hypotheek en aanverwante producten, zijn wij te allen tijde bereikbaar voor vragen, advies en andere zaken welke u met ons wenst te bespreken. Ook hiervoor geldt 24 uurs verwerking ! Het initiatief ligt bij de consument/cliënt.

Onze bereikbaarheid

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en is te bereiken onder telefoonnummer: 030-6017303. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@hypotakecare.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Geen zeggenschap

 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming, geen enkele bank en/of verzekeraar heeft stemrecht of een aandeel op wat voor wijze dan ook in onze onderneming.

 

Selectie van aanbieders

Wij zijn een selectief ongebonden bemiddelaar. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren, hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn, wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.


Onze kwaliteit

 

Wij hebben een vergunning voor het adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken, schade- en levensverzekeringen, kredieten en bank- en spaar rekeningen.

De vergunning is afgegeven door de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Wij staan geregistreerd onder vergunningsnummer 12005388.

 

 

Lead vergoeding

 

Ons kantoor compenseert financieel aan makelaarskantoren waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben indien u door hen wordt aangebracht bij ons kantoor en derhalve niet rechtstreeks bij ons kantoor terecht bent gekomen. Deze lead vergoeding bedraagt ( gestaffeld ) maximaal 25 % van de verdiensten van ons kantoor.

 

Klachten

 

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn, bent u echter niet tevreden over onze dienstverlening dan verzoeken wij u dit zo spoedig als mogelijk is kenbaar te maken.

Bent u onverhoopt de mening toegedaan dat uw klacht niet adequaat is behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD )

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA te Den Haag

 

Telefoonnummer : 0900-3552248

Email : Consumenten@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl